FAQ | Veel gestelde vragen

Er is een online FAQ beschikbaar waarin antwoorden voor vaak voorkomende vragen bij al onze producten zijn opgenomen.

Kunt u noch in deze Help, noch in de FAQ, een antwoord vinden op uw vraag dan kunt u een mail sturen aan onze Helpdesk.

Voorbeelden van het gebruiken van de FAQ

Het intypen van de juiste (combinatie van) woorden kan helpen om meteen de relevante onderwerpen in de FAQ te vinden.
Gebruik bijvoorbeeld liever de combinatie "WTAdmin wachtwoord" dan louter "wachtwoord".
U vindt dan o.a. deze pagina.

Een ander voorbeeld van een zoekopdracht om informatie over leerlinglijsten te vinden - met leerlinglijsten kan voorkomen worden dat cursisten voor elke toets hun naam en klas moeten opgeven - is "leerling lijst".
Die opdracht levert u o.a. deze pagina op.

Onderwerpen in de FAQ kunnen ook via Google ontsloten worden. Type bijvoorbeeld "wintoets faq leerling lijst" in Google. Een aantal van de hits zullen dan verwijzen naar onze FAQ.


Figuur: De FAQ van DRP Publishing BV, met diverse manieren om te zoeken.

Voor u een overzicht van de meest recent gewijzigde helppagina's? [ klik hier ]