WTAnalyse | Wijzig | Vraag Maximumscore

Met het wijzigen van de maximumscore kunt u de weging van vragen binnen een project achteraf aanpassen.

Deze optie vindt u in WTAnalyse in het menu onder Wijzig | Vraag Maximumscore.


Figuur: Maximumscore van een vraag wijzigen.