WTAnalyse | Wijzig | Sluit vraag uit

U kunt nadat het project is gemaakt een vraag uitsluiten, de cijfers worden automatisch herberekend.

Deze optie vindt u in WTAnalyse in het menu onder Wijzig | Vraag Uitsluiten. U geeft per selectie aan welke vraag van een project u uit wilt sluiten.


Figuur: Vraag uitsluiten.