WTAnalyse | Wijzig | Gegevenswachtwoord

Met deze optie kunt u voor een of meerdere personen het gegevenswachtwoord veranderen zodat deze uitslagen alleen met het wachtwoord kunnen worden ingezien.

Deze optie vindt u in WTAnalyse in het menu onder Wijzig | Gegevenswachtwoord.


Figuur: Gegevenswachtwoord wijzigen voor een of meerdere records.