WTAnalyse | Export naar RTTI (DocentPlus)

WTAnalyse kan de resultaten van toetsen exporteren naar het formaat dat door DocentPlus gehanteerd wordt voor RTTI analyses.


Figuur: Export naar RTTI via Bestand | Selectie | Exporteren als RTTI
Merk op dat er twee varianten zijn. Beide worden hieronder toegelicht.

U heeft een licentie van DocentPlus nodig om de RTTI exports vanuit WTAnalyse te laten analyseren.
Meer informatie over RTTI en licenties vindt u bijDocentPlus