WTAnalyse | DAT bestand omzetten naar WTA

Heeft u nog oude DAT bestanden met uitslagen liggen van WinAnalyse 3.0 of lager en u wilt die nog eens inzien in WTAnalyse 5.0? Ga dan als volgt te werk: