WTAnalyse | Werken met een WTA-kopie

Omdat toetsgegevens niet verloren mogen gaan, worden er meerdere kopieën opgeslagen.

Uitslagen van toetsen en projecten worden standaard opgeslagen in WTA-formaat in de map \GEGEVENS\ en anders in de resultatenmap, zoals opgegeven in WTAdmin op het tabblad WTAfname50.ini. Deze WTA-bestanden kunnen soms gecorrumpeerd raken, bijvoorbeeld door ze te openen in Microsoft Access en daar op te slaan.

Open WTA bestanden uitsluitend in WTAnalyse!

Daarom wordt elke uitslag drie keer opgeslagen, één keer in de map \GEGEVENS\ en twee keer in de map \GEGEVENS.BAK\. Deze map heeft voor cursisten standaard geen leesrechten. Er wordt een kopie opgeslagen van het WTA bestand, waarvan de naam is vastgelegd in het TST bestand en opgegeven in WTMaak, via Project | Instellingen | tabblad Na afloop.

Daarnaast is er een 'WTA bestand-van-de-dag' waarin per dag alle uitslagen van alle projecten nog eens worden opgeslagen. Hiertoe heeft alleen de netwerkbeheerder toegang. Meldt u zich bij hem/haar als er iets is gebeurd met uitslagen van uw projecten.


Figuur: Hier ziet u het WTA bestand van de dag 2 januari 2013, een kopie van gegevens40.wta
en de log van het gebruik van WTAfname.