WTAnalyse | Opdrachten en uitslagen exporteren

Het kan zijn dat u de uitslagen van projecten en/of gemaakte opdrachten niet wilt nakijken vanuit het netwerk van uw instelling, maar bijvoorbeeld op uw laptop of thuis.

Daarvoor hebben we de optie Bestand | Selectie | Exporteren [WTA] ontwikkeld. U maakt een selectie in de hoofdlijst, wijst een (lege) map aan in het netwerk of op de PC of een map op een USB-stick en u exporteert de selectie daar naartoe. Hierbij gaan alle gemaakte Opdrachten mee, die u daarna elders kunt nakijken.

Pas er bij het exporteren van Opdrachten naar een USB-stick op dat de export veel ruimte kan vragen, zeker als er tekeningen en/of spraakfragmenten bij zitten.


Figuur: Exporteren voor bijvoorbeeld thuisgebruik.

Wat valt er te exporteren?

In de map \GEGEVENS\GEGEGEVENS.OPD\CURSISTNUMMER\ worden de Opdrachten opgeslagen.
Hier vindt u bestanden met de volgende extensies:


Figuur: Verschillende bronnen en opdrachten gaan mee met de export.