WTAnalyse | Nakijken van opdrachten

Het nakijken van de opdracht items [EXP/SUITE] verloopt in WTAnalyse vergelijkbaar met het nakijken van open vragen.

Opdracht items moeten per cursist en per opdracht worden nagekeken. Op basis van het antwoordmodel en de te vergeven punten kan de docent punten toekennen. Die worden verwerkt met de mogelijk al aanwezige punten voor de gesloten vragen. Bij het nakijken komt er een knop beschikbaar met de tekst 'Ingeleverde opdracht tonen' waarmee de gemaakte Opdracht kan worden bekeken.

ALLE Opdrachten worden bekeken via in WinToets ingebouwde players en programma's. (c) DRP Publishing BV voor al deze onderdelen. Het is niet toegestaan deze programma's te gebruiken als geen licentie is afgesloten voor WinToets.


Figuur: Voorbeeld van de weergave van een opdracht item in WTAnalyse.

Voorbeelden uit de praktijk per Opdrachtitemtype binnen WTAnalyse:


Figuur: Voorbeeld van een door een cursist gemaakte tekst.


Figuur: Voorbeeld van een tekening, waarin lijnen zijn getekend door een cursist.


Figuur: Voorbeeld van een tekening, waaraan lijnen en woorden zijn toegevoegd door een cursist.


Figuur: Voorbeeld van een tekening waaraan een cursist een lijn heeft toegevoegd.


Figuur: Voorbeeld van een tekening waaraan een cursist woorden heeft toegevoegd.


Figuur: Voorbeeld van een door een cursist ingesproken Franse conversatie.


Figuur: Voorbeeld van een door een cursist ingespeeld 'piano'-fragment.


Figuur: Voorbeeld van een door een cursist gemaakte grafiek in een spreadsheet.


Figuur: Voorbeeld van een door een cursist getekende cirkel in het functieprogramma.