WTAnalyse | Export naar WTResultaat

U kunt individuele cijfers of alle cijfers in één keer naar WTResultaat sturen.

WTResultaat is een cursistmodule waarin alle uitslagen van alle projecten zijn terug te zien. U kunt in WTAnalyse op het tabblad Cursist | Nakijken cijfers van cursisten één voor één naar WTResultaat sturen, maar u kunt dat beter in één keer doen voor een hele selectie. WTResultaat is een onderdeel dat alleen in de EXP en SUITE versies van WinToets aanwezig is. Deze optie vindt u in WTAnalyse in het menu onder Bestand | Selectie | Naar WTResultaat.

Maak een selectie en stuur die via de optie Bestand | Selectie | Naar WTResultaat naar het bestand \RESULTATEN\wtresultaat.wtr. Dit bestand wordt automatisch gelezen als WTResultaat wordt opgestart. Wijzigt u een cijfer, dan wordt bij de export gemeld dat het om een gewijzigd cijfer gaat.


Figuur: WTAnalyse meldt netjes welke cijfers van welke cursisten meegaan
en welke daarvan gewijzigd zijn.


Figuur: Op de achtergrond ziet u de geselecteerde cursisten in WTAnalyse,
op de voorgrond dezelfde cursisten in WTResultaat.

Terugzien van gegevens van uw cursisten

U kunt als docent WTResultaat opstarten met de WTResultaat knop in de opstartschil van WinToets, mits u inlogt via een DOCENT.LST. U ziet vervolgens alleen die uitslagen waarvan u zelf de resultaten naar WTResultaat heeft gestuurd. Om dat te kunnen bepalen, moest u bij WTAnalyse ook ingelogd zijn geweest via dezelfde DOCENT.LST.

Conclusie: u kunt alleen met WTResultaat werken als er met een docentlijst (DOCENT.LST) wordt gewerkt. Alleen zo is te garanderen dat docenten geen cijfers van andere docenten krijgen te zien.

Opmerking achterlaten voor uw cursisten

In WTAnalyse kunt u op het tabblad Cursist | Nakijken een 'Opmerking van de docent' achterlaten. De cursist krijgt die te zien als hij/zij in WTResultaat inlogt.


Figuur: Op de voorgrond ziet u de ingevoerde opmerking in WTAnalyse,
op de achtergrond ziet de cursist de opmerking terug in WTResultaat.