WTAnalyse | Bestand openen

WTAnalyse geeft drie mogelijkheden om WTA bestanden te beveiligen. Dit heeft invloed op het al dan niet kunnen openen van WTA bestanden.

WTAnalyse opent en schrijft zogenaamde WTA bestanden [WTA= WinToetsAnalyse]. Deze bestanden zijn beveiligd en gecodeerd opgeslagen en kunnen enkel vanuit WTAnalyse worden benaderd.

Het openen van een uitslagbestand gaat als volgt