WTAnalyse | Venster Overzicht Items

Het doel van dit venster is om een overzicht te genereren van de verdeling van antwoorden over vragen, in aantallen (frequentie) en in percentages.
Voor (meer)meerkeuze, gatentekst, combobox, woord, getal en open vragen worden daarbij de gegeven antwoorden alsmede hun frequentie (aantal keer gegeven) en percentage getoond.

Daarmee is dit de geëigende tool voor het analyseren van enquêtes en andere vragenlijsten.
Deze optie vindt u op het tabblad Groep | Statistiek onder de knop Overzicht Items.


Figuur: Header van het itemoverzicht.

Onder ALGEMEEN worden getoond:


Figuur: Itemoverzicht, waarbij in dit geval de antwoordfrequenties zijn opgesplitst naar jongen/meisje.

In de VRAGENLIJST wordt getoond: