WTAnalyse | Tabblad Cursist Projectinfo | Score per onderdeel

Op het tabblad Cursist projectinfo kunt u aan de rechterkant bekijken hoe er door de geselecteerde cursisten gescoord is per itemtype of per metadataveld.

Dit onderdeel bestaat uit twee gelijke vensters. De vensters zijn identiek qua mogelijkheden. Er zijn er twee, zodat u twee soorten gegevens tegelijkertijd in beeld kunt hebben.

Het volgende valt hier af te lezen:

Elk type gegevens kan op drie manieren worden weergegeven:


Figuur: Tabelweergave van de scores per itemtype.


Figuur: Staafdiagram van de scores per categorie.


Figuur: Cirkeldiagram van de scores per itemtype.

Niet in alle gevallen geeft de tabel, staaf- of cirkeldiagram een correct beeld weer. Niet alle data zijn geschikt voor elke weergave.