WTAnalyse | Comprimeren database

Door het comprimeren van een WTA uitslagbestand werkt WTAnalyse mogelijk sneller.

Uitslagen van alle toetsen en projecten worden opgeslagen in een zogenaamd WTA uitslagbestand. Kenmerk van dit type opslag is dat records achter elkaar worden ingevoerd, maar dat bij het verwijderen van records er lege plekken ontstaan in de database. Dit vertraagt de toegang tot dit bestand. Daarom is het verstandig bij veelvuldig gebruik van hetzelfde bestand dit zo nu en dan te comprimeren. De lege stukken worden dan weggehaald en daardoor neemt de toegangstijd af. Deze functie is in het menu te vinden onder Database | Comprimeren.

Het is niet mogelijk het WTA-bestand in een databaseprogramma zoals Microsoft Access te openen. Ten eerste is het beveiligd met een wachtwoord. Ook al zou u dat weten, dan hebben we de inhoud gecodeerd en daardoor onleesbaar opgeslagen. Rommelen met dit bestand leidt er onherroepelijk toe dat het niet langer leesbaar zal zijn.


Figuur: Melding die u krijgt als u klikt op Database | Comprimeren.