WTAnalyse | Nieuw wachtwoord

WTAnalyse is net als het onderdeel WTAdmin alleen op te starten via een wachtwoord.

Het is aan te raden direct na installatie in een netwerk het standaard wachtwoord te wijzigen. Dit wachtwoord wordt opgeslagen in het bestand wtanalyse50.ww. Het verwijderen of aanpassen van dit bestand leidt er toe dat WTAnalyse niet meer is op te starten.


Figuur: Wachtwoord voor WTAnalyse en WTAdmin instellen via Bestand | Nieuw wachtwoord.