WTAnalyse | Item informatie | Metadata

Aan elk item kunnen metadata (trefwoorden) zijn gekoppeld.

In totaal kan het om 26 gevulde velden per item gaan. Deze metadata zijn ingevoerd op het tabblad metadata in WTMaak, via Item | Metadata. Deze metadata kunt u terugzien in WTAnalyse via het tabblad Cursist | Nakijken en dan de optie Iteminfo. Het venster kan blijven aanstaan, terwijl door de vragen wordt gebladerd. De inhoud van dit venster wordt dan per record aangepast.


Figuur: Metadata per item bekijken via het tabblad Cursist | Nakijken en dan de knop Iteminfo.

In dit venster kunnen de volgende gegevens worden afgelezen: