WTAnalyse | Instellingen

Via Bestand | Instellingen kunt u een aantal zaken instellen in WTAnalyse.