WTAnalyse | Selectie naar Excel

Gegevens kunnen op drie manieren naar het XLS-formaat worden weggeschreven.

Dit formaat kan geopend worden door Microsoft Excel.

Om dit te kunnen doen, moet er op de computer een versie van Microsoft Excel aanwezig zijn. Hebt u geen Excel, dan zijn deze opties niet bruikbaar. Deze optie vindt u in WTAnalyse in het menu onder Bestand | Selectie | naar Excel [XLS].


Figuur: Mogelijkheden via Selectie exporteren naar Excel.


Figuur: De opties voor Selectie > naar Excel.

Selectie naar Excel | Resultaten.

Kiest u deze optie dan wordt de actieve selectie, zoals zichtbaar in de hoofdlijst, naar XLS-formaat weggeschreven. De volgende kolommen worden daarbij aangemaakt: klas/groep, naam, nummer, toets, cijfer, weging, datum en tijd. Deze lijst is ideaal als u de resultaten van een nagekeken toets op een A4-tje wilt afdrukken.


Figuur: Selectie in Excel.

Selectie naar Excel | Werktijden per vraag.

Deze optie hebben we speciaal ingebouwd voor onderzoekers, die graag over deze gegevens willen beschikken. Getoond wordt per cursist hoe lang die gemiddeld over alle vragen heeft gedaan Ún hoe lang per vraag. Dat kan interessante analyses opleveren.


Figuur: Werktijden in Excel.

Selectie naar Excel | Percentages per leerling per metadata.

Deze optie toont voor een te kiezen metadataveld per trefwoord het scoringspercentage.


Figuur: Per leerling bekijken hoe goed ze hebben gescoord per metadataveld.

Selectie naar Excel | Uitgebreid.

Bij de uitgebreide opties kunt u kiezen welke gegevens u nog meer per leerling wilt zien.


Figuur: Per leerling bekijken welke antwoorden er zijn gegeven.