WTAnalyse | Selectie naar tekstverwerker

Deze export kan geopend worden door Microsoft Word, maar ook getoond worden binnen de browser (html).

Deze optie vindt u in WTAnalyse in het menu onder Bestand | Selectie | naar Tekstverwerker.

Om dit document te kunnen aanpassen, moet er op de computer een versie van Microsoft Word of OpenOffice Word aanwezig zijn. Heeft u geen Word, dan kunt u de overzichten alleen afdrukken.

Gegevens kunnen op verschillende manieren naar de tekstverwerker worden weggeschreven. Hieronder wordt een aantal opties uitgelegd:


Figuur: Afdrukken via Bestand | Selectie | naar Tekstverwerker.


Figuur: Opties voor het menu Selectie > naar Tekstverwerker.

Optie 1: Selectie naar tekstverwerker | Uitslag beknopt.

Kiest u deze optie dan wordt de actieve selectie, zoals zichtbaar in de hoofdlijst, naar HTML-formaat weggeschreven en vervolgens wordt dit document geopend in de browser, meestal Internet Explorer. De volgende kolommen worden daarbij aangemaakt: Klas, Naam, Nummer, Toets, Toetsniveau, Cijfer, Cijferniveau, Weging, Datum en Tijd. Deze lijst is ideaal als u de resultaten van een nagekeken toets op een A4-tje wilt afdrukken. Let er daarbij op dat u 'landscape' (= liggend) afdrukt. Dit geeft u aan in het standaard afdrukvenster dat verschijnt als u wilt gaan afdrukken.

Toetsniveau en Cijferniveau worden alleen gevuld als er adaptief is getoetst of als in een toets met niveauaanduiding per item wordt gewerkt.


Figuur: Het overzicht wordt in de browser geladen, waarna u dit kunt afdrukken.

Optie 2: Selectie naar tekstverwerker | Uitgebreid + antwoorden.

Via deze route is het mogelijk een zeer uitgebreide rapportage per cursist uit te printen. U bepaalt hierbij zelf welke gegevens zullen worden opgenomen. Deze optie kunt u gebruiken als u een bewijsstuk van de toets per cursist moet opslaan. Tevens kan dit document worden opgenomen in een analoog of digitaal portfolio.

De volgende velden zijn afdrukbaar:


Figuur: Via de optie 'Uitgebreid + antwoorden' kunt u kiezen welke velden u af wilt drukken.

Ga als volgt te werk:


Figuur: Het overzicht per leerling in de browser, hier met alle vinkjes.

Optie 3: Selectie naar tekstverwerker | Antwoorden.

Deze optie is geschikt als u een bewijsstuk van de toets wilt aanmaken. Per cursist wordt bij alle vragen het juiste antwoord getoond, alsmede het gegeven antwoord en de toegekende punten.


Figuur: Afdrukken met antwoorden kan dienen als bewijsstuk.