WTAnalyse | Wijzig | Cesuur

De cesuur geeft aan hoe een cijfer tot stand komt op basis van de behaalde punten.

Deze optie vindt u in WTAnalyse in het menu onder Wijzig | Cesuur. 50% goed hoeft geen cijfer 5 op te leveren. Standaard werkt het in WinToets zo dat er een 1 voor de moeite wordt gegeven. Heeft een cursist dan 50% goed, dan is het cijfer 1+de helft van 9= 5,5. De cesuur kunt u in WTMaak voor een toets instellen via Project | Instellingen | Tabblad Uitslag | Cijfergegevens.

Via deze optie kunt u in WTAnalyse de cesuur aanpassen voor een reeks cijfers.

Hierdoor veranderen dus alle cijfers binnen de gemaakte selectie!

Een lijn kan lineair worden opgebouwd, maar ook worden voorzien van maximaal twee knikken, zoals gebruikelijk is bij CSE-examens. Wilt u een cijfer berekenen op basis van het 'aantal fouten' dan kunt u een optie kiezen via 'Volgens tabel'. Deze tabellen treft u vaak aan in lerarenagenda's. Vooral bij idioomtoetsen wordt dit toegepast.


Figuur: Cesuur aanpassen via Wijzig | Cesuur.