WTAnalyse | Wijzig | Klas

Wilt u langdurig cijfers bewaren van cursisten, ook over de jaargrenzen heen, dan kan de wens opkomen om cursisten 'om te klassen'.

Deze optie vindt u in WTAnalyse in het menu onder Wijzig | Klas. U geeft per selectie een nieuwe klasgroep op en deze klasgroep-naam wordt daarna getoond in alle lijsten.


Figuur: Klas wijzigen voor bijvoorbeeld archiveren van cijfers via Wijzig | Klas in de Hoofdlijst.