WTAnalyse | Groep statistiek | Overzicht cijfers

Dit venster toont voor de geselecteerde cursisten alle cijfers in het WTA bestand.

Neemt u meerdere toetsen af binnen hetzelfde uitslagbestand, dan kunt u zo een overzicht krijgen van de onderdelen die door de cursisten al dan niet zijn afgerond. Dit overzicht kan worden opgeslagen als XLS-bestand en is daarna te importeren in Microsoft Excel.


Figuur: Meerdere cijfers voor elke cursist in de lijst.


Figuur: Voorbeeld van een CSV-bestand (= kommagescheiden).