WTAnalyse | Venster Statistiek

Op het tabblad Groep | Statistiek dient u eerst een selectie te maken.

Zie hier hoe u zo'n selectie maakt.

Klik daarna op de knop Statsitiek


Figuur: De knop Statistiek.

In het statistiek venster kunt u de volgende informatie terugvinden:


Figuur: Cijferverdeling in grafiekvorm.


Figuur: Scoreverdeling laat de score zien zonder cesuur.


Figuur: Hier is geselecteerd op itemtype en is een andere grafiekweergave gekozen.


Figuur: Wanneer u op de knop Overzicht klikt krijgt u in uw browser een overzicht
met alle statische gegevens.

Extra overzichten: Naast de knop Statistiek zijn er nog een tweetal knoppen:


Figuur: Naast statistiek zijn er nog twee overzichten.