WTAnalyse | Tabblad Statistiek

Op het tabblad Statistiek kunt u een reeks van analyses uitvoeren op een afgenomen toets.

Allereerst moet u bepalen voor welke selectie u statistieken wilt zien.

>> Naar verdere uitleg bij getoonde statistieken
>> Naar verdere uitleg bij het thema statistiek


Figuur: Het tabblad Groep | Statistiek.


Figuur: Project selecteren aan de hand van een aantal keuzemogelijkheden.

>> Naar verdere uitleg bij getoonde statistieken
>> Naar verdere uitleg bij het thema statistiek