WTAnalyse | Tabblad Nakijken

Op dit tabblad kunt u per item de antwoorden bekijken. Ook kunt u hier open vragen nakijken. U kunt aangeven wat u heeft nagekeken (nagekeken resultaten krijgen een groen bolletje in de 'ng' kolom in de hoofdlijst) en deze gegevens ook meteen doorsluizen naar WTResultaat [alleen EXP/SUITE], zodat een cursist daarin zijn/haar uitslag kan terugzien.

Korte handleiding voor nakijken:

  1. Selecteer links, in de lijst met cursisten, een cursist door op zijn naam te klikken
  2. Selecteer, indien gewenst, de items om na te kijken onder 'Welke items tonen'
  3. Controleer het antwoord van de cursist
  4. Wijzig, indien gewenst, de score van de cursist in het vakje 'Score'
  5. Blader naar het volgende item met [PgDn]
  6. Indien alle items zijn nagekeken: vink de cursist af door op 'Nagekeken' te klikken
  7. Publiceer het cijfer via de 'Publiceer ...' knop


Figuur: Tabblad Cursist | Nakijken.
Merk op dat er een groene streep staat naast het correcte antwoord van de cursist.
Is het antwoord fout dan is de streep rood.

Uitgebreide toelichting:

Navigatie en tonen:


Figuur: U kunt aangeven welke items WTAnalyse moet tonen.

Opmerkingen en afvinken voor WTResultaat:


Figuur: Een cursist kan notities achterlaten voor de gehele toets of per item.
Op zijn beurt kan de docent ook opmerkingen plaatsen (alleen zichtbaar in WTResultaat).
Merk ook de 'Publiceer' knop op, voor doorsluizen van het resultaat naar WTResultaat.

Metatada en openen in WTMaak:


Figuur: Metadata over dit item kunt u oproepen vanuit WTAnalyse.
Ook kunt u het item openen in WTMaak (WTMaak blijft daarna synchroniseren met WTAnalyse).

Items bekijken:


Figuur: De vraag, het antwoordmodel en het gegeven antwoord worden getoond.


Figuur: Behaalde punten en cijfer.