WTAnalyse | Tabblad Cursist | Projectinfo

Op dit tabblad ziet u de informatie die betrekking heeft op het actieve project.

Voor de onderdelen onder 'Score per onderdeel', [ klik hier ].


Figuur: Tabblad Cursist | Projectinfo.

Het volgende valt hier te lezen:


Figuur: Project informatie.


Figuur: Aanmaakgegevens en beveiliging van het project bekijken.


Figuur: Bekijken welke projectopties voor het project van toepassing waren.

Voor de onderdelen onder 'Score per onderdeel', [ klik hier ].