WTAnalyse | Tabblad Cursist|Info

Op dit tabblad wordt de cursistinformatie getoond.


Figuur: Tabblad Cursist Info waar alle informatie over een cursist wordt getoond.

Het gaat om:


Figuur: Afname informatie.


Figuur: Behaalde punten en cijfer.


Figuur: Overzicht resultaat.


Figuur: Cursistgegevens.