Onderdeel WTAnalyse 5.0 | Inhoud

WTAnalyse is het onderdeel van WinToets waarmee u na een projectafname alle cijfers en analysegegevens kunt terugzien. U kunt er ook projecten mee nakijken.

Algemeen:

Helppagina's bij de tabbladen:

Helppagina's bij de menu-onderdelen:

Instellingen, beheer en analyse: