Onderdeel WTMaak 5.0 | Itemtype | Gatentekst | Gat maken

Voor gatentekst items kunt u gaten maken in het vraagvak. (maximaal 40)

Hoe gaat u te werk bij het maken van een gat?

in versie 5.0 is het gatentekst itemtype aangepast. Het is nu ook mogelijk per antwoordalternatief punten toe te kennen.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken selecteert u in de gaten dialoog voor de optie uitgebreid en kent u vervolgens een gewicht toe aan elk van de antwoordalternatieven.
Daarnaast kunt u nu per gat aangeven: Dit zijn opties die ook in het itemtype Open | Woord gebruikt kunnen worden.

Is het bevragen woord al aanwezig in de tekst, selecteer dit woord dan eerst en klik dan op Gat aanmaken. Het geselecteerde woord is dan opgenomen als juist antwoord. Dit gaat sneller en er is minder kans op typfouten.


Figuur: Gaten aanmaken in WTMaak.

Typ eerst een nieuw antwoord en gewicht en klik dan op Toevoegen (het plusje) om het antwoord toe te voegen.


Figuur: Nieuw in WTMaak 5.0: gewichten per gat en per antwoordalternatief, plus extra opties per gat.

[ naar Gatentekst | Algemeen ]