WTMaak 5.0 | Itemtype | Meerkeuze | Combobox

Bij dit itemtype kunt u pull-down keuzelijstjes maken in het vraagvak (maximaal 40).

Anders dan in versie 4.0 worden comboboxen in versie 5.0 van WTMaak "WYSIWYG" getoond. Door te dubbelklikken op een combobox ziet u wat de beschikbare keuzes zijn en wat het goede antwoord is.


Figuur: Combobox aanmaken.

Hoe gaat u te werk?

Is het woord dat u wilt vragen al aanwezig in de tekst, selecteer dit woord dan eerst en klik dan op Combobox. Het geselecteerde woord is dan meteen opgenomen als correct antwoord.

Gewichten toekennen aan antwoordalternatieven
Het is vanaf versie 5.0 mogelijk om aan een antwoordalternatief een gewicht toe te kennen.

Ga als volgt te werk:


Figuur: Nieuw in WTMaak 5.0: gewichten per antwoordalternatief.

Als u een item van dit type omzet naar het type Open | Gatentekst blijven de comboboxen behouden. U kunt dus comboboxen met gaten combineren.


Figuur: Combobox en gatentekst gecombineerd in WTAfname.

Comboboxen genereren

Met de combobox generator waarvan de werking hieronder wordt bechreven, kunt u in één keer alle lidwoorden, zelfstandige naamwoorden enz. in een stuk geselecteerde tekst omzetten naar een combobox.


Figuur: Combobox genereren.


Figuur: Geef het woordtype op dat vervangen moet worden door een combobox.


Figuur: Deze hele vraag is in een paar seconden gemaakt op basis
van een online tekst. De voorzetsels zijn daarbij vervangen door comboboxen
met als keuzes de in de tekst aanwezige voorzetsels

Weging per combobox
Nieuw in WinToets 5.0: elke combobox in een combobox vraag kan een eigen weging meekrijgen

Voor elke combobox kunt u de weging apart instellen.

Voorbeeld 1:

Binnen een item zijn er twee comboboxen, totaal 2 punten te scoren en 1 punt aftrek per fout
Beide comboboxen bevatten drie antwoorden met de gewichten 1, 0.5 en 0
Beide comboboxen goed betekent de volle 2 punten
1 combobox half fout (half goed) betekent 0.5 punt aftrek
1 combobox fout betekent 1 punt aftrek

Voorbeeld 2:

Binnen een item zijn er twee comboboxen, totaal 3 punten te scoren en 2 punt aftrek per fout
Beide comboboxen bevatten drie antwoorden met de gewichten 1, 0.5 en 0
Beide comboboxen goed betekent de volle 3 punten
1 combobox goed en 1 combobox half fout (half goed) betekent 1 punt aftrek, dus score 3 - 1 = 2
1 combobox goed en 1 combobox fout betekent 2 punt aftrek, dus score 3 - 2 = 1
2 comboboxen half fout (half goed) betekent 2 punten aftrek, dus score 3 - 2 = 1
1 combobox half fout (half goed) en 1 combobox fout betekent 3 punten aftrek, dus score 3 - 3 = 0

Als u geen strafpunten invult, dan is het aantal strafpunten gelijk aan het aantal punten. Dit betekent dat de cursist helemaal geen punten verdient wanneer hij één fout maakt.

Het is aan te raden om één punt per combobox of gat te rekenen , dus bij twee comboboxen 2 punten, bij vijf comboboxen 5 punten, enzovoort..

Uitgebreide puntentelling met uitgebreide comboboxen

Als de maximale gewichten van de comboboxen onderling verschillen dan worden de scores door middel van percentages verrekend, zo kan de cursist bijvoorbeeld 1.67 punten verdienen. Het gewicht van een combobox wordt bepaald door hoogste gewicht van de antwoorden van die combobox. Zie het voorbeeld hieronder:

Binnen een item zijn er twee comboboxen, totaal 3 punten te scoren en 2 punt aftrek per fout
De maximale aftrek is dan dus: 4 punten (als beide comboboxen fout worden beantwoord)

In combobox 1
heeft antwoord A gewicht 2
heeft antwoord B gewicht 1
heeft antwoord C gewicht 0

In combobox 2
heeft antwoord A gewicht 1
heeft antwoord B gewicht 0

Combobox 1 heeft het maximale gewicht 2 (telt voor 67% mee)
Combobox 2 heeft het maximale gewicht 1 (telt voor 33% mee)
Het totaalgewicht van beide comboboxen is 3.

Gevolgen:

  • Als de cursist beide antwoorden A kiest, dus bij combobox 1 A (gewicht 2) en combobox 2 A (gewicht 1) is de som van gewichten 2+1 = 3.
    3/3 is 100% goed en 0% fout. De cursist krijgt 0 punten aftrek en een score van 3 punten.
  • Als de cursist A en B kiest, dus bij combobox 1 antwoord A (gewicht 2) en combobox 2 antwoord B (gewicht 0) is de som van gewichten 2+0 = 2.
    2 van de totaal 3 is 66.67% goed en 33.33% fout. De cursist krijgt 0.3333% * maximaal 4 punten is 1.33 punten aftrek en een score van maximaal 3 - aftrek 1.33 = 1.67 punten.
  • Als de cursist C en A kiest, dus bij Combo1 C (gewicht 0) en Combo2 A (gewicht 1) is som van gewichten 0+1 is totaal 1.
    1 van de totaal 3 is 33.33% goed en 66.67% fout. De cursist krijgt 0.6667% * maximaal 4 punten is 2.67 punten aftrek en een score van maximaal 3 - aftrek 2.67 = 0.33 punten.
De woordenlijsten voor de combobox generator aanpassen

Bij het genereren van comboboxen met de generator (zie hierboven) worden de antwoordalternatieven voor voorzetsels, lidwoorden enz. gehaald uit zogenaamde GEN-woordenlijsten die u vindt in de WinToets 5.0 datamap \DOCENT\DATA\GENEREER\.
Bestanden die hiervoor beschikbaar zijn: Nederlands: NEDERLANDS.GEN, Engels: ENGELS.GEN, Frans: FRANS.GEN en Duits: DUITS.GEN.
U kunt deze bestanden openen in Windows Kladblok en aanpassen aan uw wensen.


Figuur: De woordenlijsten die gebruikt worden voor de combobox generator