Onderdeel WTAdmin 5.0 | Werken met een DOCENT.LST

Het is mogelijk het gebruik van de beheerprogramma's WTMaak, WTAnalyse, WTMenuBeheer en WTAdmin te koppelen aan een gebruikersbestand met de naam DOCENT.LST.

Als u dat doet kunnen docenten en beheerders deze programma's alleen nog starten door het ingeven van een (eigen) inlognaam en wachtwoord, zoals vermeld in DOCENT.LST.
Het bestand DOCENT.LST dient te staan in de map \DOCENT\. Het bestand DOCENT.LST wordt automatisch herkend en gebruikt vanaf het moment dat het daar wordt geplaatst. Er mag geen andere naam aan dit bestand worden gegeven.
Een DOCENT.LST bestand maakt u met WTDocent, te vinden op het tabblad Edubouwdoos van de SUITE versie van WinToets.

Werking in de praktijk

Op het moment dat een docent of beheerder één van de onderdelen WTMaak, WTAnalyse, WTMenuBeheer of WTAdmin wil opstarten, wordt om een inlognaam en wachtwoord gevraagd.


Figuur: Inloggen als docent.

Inloggen en uitloggen wordt geregistreerd in WINTOETS_USERLOG.LOG. Dit bestand wordt standaard opgeslagen in de map \DOCENT\DATA\. In WTAdmin kan de beheerder het gebruik van de WinToets onderdelen WTMaak, WTAnalyse, WTMenuBeheer en WTAdmin terugzien. Doel hiervan is om bij calamiteiten te kunnen achterhalen welke docent aan de TST-, WTA- of MNU bestanden heeft zitten werken. Ook mogelijke frauduleuze inlogs van cursisten op basis van gestolen inlogaccounts van docenten kunnen hiermee worden achterhaald.

>> Naar informatie bij uitlezen van WINTOETSUSER_LOG.LOG


Figuur: Bij calamiteiten of verdachte frauduleuze handelingen kunt u in de WinToets Log
achterhalen wat er is gebeurd.

Ins en outs weten van deze functie?

Meer hierover in ons beveiligde deel van de website, bereikbaar via [ deze link ]. Hiervoor hebt u een inlognaam en -wachtwoord nodig. Deze gegevens zijn geleverd bij aflevering van het product. De contactpersoon van uw instelling kan deze gegevens ook via e-mail aanvragen via het vraagformulier.

Met WTDocent maakt u een DOCENT.LST

WTDocent is een onderdeel van de SUITE met hulpprogramma's bij WinToets. Hierin zitten ook WTLijst [voor het maken van gamevullingen en begrippenlijsten], WTCursist [voor het maken van een CURSIST.LST of LEERLING.LST] en veel meer. WTDocent maakt een database van gegevens van docenten en beheerders. Alle docenten krijgen een inlognaam en wachtwoord mee en een rol. Vanuit WTDocent wordt de DOCENT.LST gegenereerd, die vervolgens door de beheeronderdelen van WinToets kan worden gelezen. In WTAdmin is daarna het gebruik van deze onderdelen op basis van inlog- en beheernaam, rol en functie terug te lezen.

Het bestand DOCENT.LST is gecodeerd. Inlognamen en wachtwoorden van docenten en beheerders zijn dus niet te achterhalen door derden.


Figuur: Het programma WTDocent is noodzakelijk als u een DOCENT.LST wilt aanmaken.