Onderdeel WTAdmin 5.0 | Inhoud

In WTAdmin regelt u de configuratie van WinToets.
Tevens kunt u hierin het gebruik van WinToets monitoren, en batch bewerkingen op toetsen uitvoeren.

Kies een onderdeel waar u help bij wenst:

Bij de tabbladen:

Bij andere vensters:

Andere relevante onderwerpen: