WTMaak 5.0 | Item | Koppelen

Soms is het gewenst om een serie bij elkaar horende items in een vaste volgorde na elkaar te presenteren. Bijvoorbeeld als u een vraag of opdracht over meerdere items wilt verdelen.
In dat geval kunt u de betreffende items koppelen. Ze zullen dan bij elkaar blijven en altijd in dezelfde volgorde worden afgespeeld, ook als u "Items door elkaar" heeft aangevinkt.

Er zijn situaties waarin u meerdere items na elkaar in een bepaalde volgorde aan de cursist wilt presenteren. Bijvoorbeeld bij een leestekst waarover u een aantal vragen wilt stellen. De opgegeven volgorde mag dan niet worden doorbroken, ook niet bij at random afname. Ook bij at random selecties en bij exports moet een blok gekoppelde items als geheel worden behandeld.
De functie Item | Koppelen zorgt hiervoor.

Werkwijze:

Er mogen meerdere groepen gekoppelde items in een project voorkomen. Zie het voorbeeld hieronder.

Een item kan aan hooguit één groep gekoppeld worden.

Bij itemselectie (Project | Selecteer) kan het voorkomen dat de selectie, bijvoorbeeld bij at random selecteren, groter wordt dan het gevraagde aantal items, omdat dan ook de gekoppelde items worden geselecteerd.


Figuur: Items aan elkaar koppelen.
Item 2, 3 en 4 zijn (eerder al) aan elkaar gekoppeld.
Item 14 is zojuist aan item 13 gekoppeld.