Onderdeel WTMaak 5.0 | Exporteren naar disk, USB-stick of map | Standaard

Toetsen verplaatsen van A naar B inclusief bronnen.

Tijdens het exporteren worden alle gebruikte bronnen verzameld en voor u op één plek gezet. In het TST-bestand worden alle padverwijzingen bij de bronnamen verwijderd. Bij het exporteren worden de absolute paden (= verwijzingen) naar afbeeldingen, zoals C:\wintts\bronnen\, verwijderd en vervangen door relatieve paden. Voor meer informatie en uitleg hierbij: [ klik hier ].

Ga als volgt te werk:


Figuur: Instellingen voor het exporteren van een toets via Bestand | Exporteren.

Waarom exporteren?
Het exporteren van een toets zorgt ervoor dat alle bij de toets aanwezige bronnen - die mogelijk verdeeld zijn over meerdere mappen - bij elkaar gevoegd worden.
Hierbij worden de absolute paden (= verwijzingen) naar afbeeldingen, zoals E:\wintoetsen\bronnen\, verwijderd en vervangen door relatieve paden. Dit betekent dat de bron na de export in de eigen map (waar het TST bestand staat) wordt gezocht of anders in een submap \bronnen\ van de map waar het TST bestand staat.
Exporteer een toets op enkele manieren en bekijk welke mogelijkheden voor uw eigen situatie het meest geschikt zijn.

Voorbeelden van paden:
Absoluut: D:\wintoetsmap\bronnen\ak\plaatje.jpg
Relatief: bronnen\ak\plaatje.jpg
Relatief: tekstbestand.doc

Neemt u een toets mee van PC A naar PC B en u exporteert niet, dan loopt u het gevaar dat WTMaak of WTAfname na het openen van de toets een bron zoekt op het pad D:\wintoets\bronnen\ak\plaatje.jpg. Staat de toets inmiddels in het netwerk op een andere drive, bijvoorbeeld G:, dan kan WinToets de afbeelding niet vinden. Exporteren is daarom altijd van belang als toetsen van de ene naar de andere PC moeten worden verplaatst en er bronnen aan de toets zijn gekoppeld.

Gebruik voor het exporteren van meer dan één project het programma WTRelocate