WTMaak 5.0 | Formule in tekstvak

U kunt ook formules opnemen in een tekstvak.

Naast de mogelijkheid te werken met Kleine Bron (rechts bovenaan) en Grote Bron (naast of onder de stam), kunt u een formule ook opnemen in een tekstvak. Dit mag de stam zijn, maar ook een antwoord-, tip- of commentaarvak.

Om dit bereiken is er een koppeling naar een formule-editor op uw pc. Standaard wordt gekeken of het programma MathType op de PC aanwezig is. Zo ja, dan wordt dat gebruikt.
Zo nee, dan wordt gekeken of er een versie van Microsoft Office aanwezig is. Zo ja, dan wordt daaruit de Vergelijkingseditor gebruikt.

Heeft u geen van bovenstaande programma´s, dan kunt u geen formules rechtstreeks in WTAfname maken. In dat geval moet u dat extern doen en de formule daarna invoegen als losse afbeelding via de optie 'afbeelding-in-tekstvak'.

U voegt een formule met de formule-editor op de volgende manier toe:

Deze bronnen gaan ook mee bij een export naar WTFlash 5.0 / HTML5
Wilt u een formule wijzigen, dubbelklik dan op de formule en dubbelklik in de formule-editor nogmaals op de formule. U kunt daarna de formule aanpassen.