WTMaak 5.0 | Punten toekennen aan items | een advies

Bij het toekennen van punten aan antwoorden zijn verschillende overwegingen te maken.

Aan alle items zijn punten toe te kennen. Er zijn echter items waar je punten en strafpunten kunt invoeren. Op deze pagina een opzet van hoe u dat zou kunnen aanpakken. Het aanbrengen van standaardpunten is mogelijk door in WTMaak via Bestand | Programma Instellingen | Punten, standaardwaardes op te geven.

Ga bijvoorbeeld als volgt te werk:

Spijt van aangebrachte punten?
Uiteraard is elke indeling goed, mits goed bedacht. Het is wel verstandig bij het opzetten van een itembank, uit te gaan van een vooraf bedachte toekenning van punten. Voor de auteurs moet deze indeling ook vooraf helder zijn. Iedereen moet daarna op dezelfde manier punten gaan toekennen. Heeft u achteraf spijt, dan kunt u via Project | Iteminstellingen aanbrengen | Punten | Alle velden vullen, alle punten opnieuw toekennen, mits bij Bestand | Programma Instellingen | Punten standaardpunten per itemtype zijn ingevoerd.


Figuur: In één keer punten toekennen aan alle items.

Hele en halve punten.
Het is mogelijk 0,5 of 0,25, of andere fracties, als strafpunt op te geven. Over het algemeen is het dan handiger om standaard uit te gaan van 4 als punten voor alle vragen waarin n vraag wordt gesteld. Dan kunt u altijd nog 2 als halve punt en 1 als kwartpunt toekennen. Voor veel gebruikers is dat eenvoudiger te begrijpen dan het toepassen van 0,25 punt aftrek per fout antwoord.


Figuur: Halve punten en andere fracties zijn ook mogelijk.