WinToets 5.0 | Introductie op het leer- en toetsprogramma WinToets

WinToets is in het Nederlandse onderwijs het meest gebruikte beheer- en afnamesysteem voor allerlei soorten toetsen en oefenstof. Kies het onderdeel waarmee u wilt kennismaken.

WinToets 5.0 SCHIL WinToets 5.0 SCHIL startmenu, van waaruit alle onderdelen zijn op te starten. Hoeveel en welke onderdelen u ziet, is afhankelijk van de vraag of u PRO, EXPERT of SUITE bezit.
WTMaak 5.0 WTMaak is het maakonderdeel, waarin u projecten opbouwt, van metadata voorziet, selecties maakt, en exports maakt naar papier of een digitaal formaat.
WTAfname 5.0 WTAfname is het onderdeel dat op een PC of in een netwerk een project afspeelt of een toets afneemt.
WTAnalyse 5.0 WTAnalyse is het analyseonderdeel, waarin de docent na afloop van een project alle resultaten kan terugzien en analyses kan uitvoeren.
WTMenu 5.0 WTMenu is het onderdeel dat het mogelijk maakt grote verzamelingen van leermaterialen en toetsen in een netwerk of op een PC te ontsluiten.
WTAdmin 5.0 WTAdmin is het onderdeel waarmee een netwerkbeheerder de juiste instellingen kan opgeven en logs over het gebruik van WinToets 5.0 in een netwerk kan terugzien.
WTResultaat 5.0 WTResultaat [alleen EXP en SUITE] is het onderdeel voor cursisten, waarmee zij de resultaten van alle afgenomen projecten en toetsen kunnen terugzien.
Overige onderdelen 5.0 Overige Beheeronderdelen zoals WTConverter waarmee toetsen eenvoudig omgezet kunnen worden in een ander formaat, en meer hulpprogramma's.
WTMaak 5.0 Overige 'Extra' onderdelen zoals programma's voor het vullen van Opdracht-itemtypes of ter ondersteuning van Quayn.