WTMaak 4.0 | Sprongen [EXP]

[ terug naar het menu 'Kennismaken'

Inleiding
Het is mogelijk op basis van een gekozen antwoord bij meerkeuzevragen een cursist te laten springen naar een vooraf in te stellen itemnummer. Hierdoor kunnen de cursist keuzes aangeboden worden, zijn enquêtes te maken en kunnen adventure-achtige projecten worden opgezet. Bij elke meerkeuzevraag is het knopje 'Sprongen' aanwezig. Klik hierop en geef na elk antwoord het itemnummer op waarnaar gesprongen moet worden. Deze optie is alleen aanwezig in versie 4.0 EXP.

Sprongen kiezen
Achter elk vakje voor het invoeren van sprongen, is een knopje aanwezig. Hier kunt u een overzicht opvragen van alle in het project aanwezige items, voorzien van de titel [indien aanwezig]. Klik op het knopje en kies het item waarnaar u wilt laten springen. Er zijn ook letters in te voeren:

Gebruik van Infoschermen.
Bij INFOSCHERMEN is er een sprongvakje, linksboven aan het scherm. Hierin kan worden ingevuld: een getal. Het idee van het gebruik van een Infoscherm is als volgt: een cursist maakt een vraag en kiest een onjuist antwoord. U laat springen naar een Infoscherm met uitleg bij een onderwerp naar keuze. Met de Verder-knop komt de cursist vervolgens weer terug bij het item waar hij/zij vandaan kwam. In dat geval gaat hij/zij dus niet lineair door binnen het project, maar springt hij.zij altijd terug naar het scherm waar men vandaan komt.

Voorbeeld:
- item 1 indien goed beantwoord ---> item 2
- item 1 indien fout beantwoord ---> item 100, en dan met sprong T ---> item 1
- item 2 indien goed beantwoord ---> item32
- item 2 indien fout beantwoord ---> weer naar item 100, en dan met sprong T ---> item 2

Wat ook kan is:
- item 1 indien goed beantwoord --> item 2
- item 1 indien fout beantwoord --> item 100 --> item 101 --> item 2

De T is wat betreft het terugbladeren beperkt inzetbaar. U kunt maar naar één pagina springen en dan weer terug naar waar u vandaan kwam.

Overzicht aangebrachte sprongen.
Via de menu-optie Project | Overzicht | Sprongen, kan vanuit elk itemnummer gekeken worden waar naartoe gesprongen kan worden. Door in het overzicht op een ander nummer te dubbelklikken, kan vanuit dit itemnummer weer verder gekeken worden.